BIP

Sesje Rady Gminy

mapa_gminy_sd

ePUAP2min

dla niepelnosprawnych

status nowego dowodu

Wybory uzupełniające 2021

 

NSP 2021 banner

 

Wójt Gminy Suchy Dąb ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Suchy Dąb

(RGN.6840.09.3.2021) działka 112/4 w Steblewie Czytaj więcej o rokowaniach

(RGN.6840.10.3.2021) działka 305/11 w Krzywym Kole Czytaj więcej o rokowaniach

 

Wójt Gminy Suchy Dąb ogłasza II-gi przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy (RGN.6840.9.1.2020) działki 112/1 112/2 112/3 112/5. Czytaj więcej o przetargu

 
2021-04-08 Przedłużamy obowiązujące obostrzenia do 18 kwietnia
godlo

Choć od kilku dni odnotowujemy mniejszą liczbę zakażeń, to sytuacja w szpitalach wciąż jest bardzo trudna. Każdego dnia przybywają pacjenci wymagający hospitalizacji, a także pomocy respiratorów. Dlatego przedłużamy obowiązujące obostrzenia do 18 kwietnia. Czytaj więcej o zasadach bezpieczeństwa

 
2021-04-07 Kierownik GOPS w Suchym Dębie ogłasza nabór na stanowisko pracy – Pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Suchym Dębie
herb_100x100

Do pobrania: Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy - Pracownik socjalny w GOPS

Miejsce i termin składania dokumentów: do 23 kwietnia 2021 roku do godz. 14:00.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie bezpośrednio w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Suchym Dębie przy ul. Gdańskiej 17a w godz. 7.30-14.00 lub za pośrednictwem poczty z dopiskiem „Nabór na stanowisko Pracownik socjalny”.
Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
Z kandydatami spełniającymi wymogi zamieszczone w niniejszym ogłoszeniu zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, o której osoby wstępnie zakwalifikowane zostaną  powiadomione  telefonicznie.

 
2021-04-07 Harmonogram płukania hydrantów w 2021 r.
ecol-unicon

Pobierz harmonogram płukania hydrantów

 
2021-04-06 Informacja o wynikach naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownik Referatu Rozwoju Gminy 
herb_100x100

Wójt Gminy Suchy Dąb informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko wybrany został Pan Paweł Richter zamieszkały w Baninie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Wybrany kandydat spełnia wymagania dotyczące posiadanej wiedzy niezbędnej do pracy na proponowanym stanowisku urzędniczym.

Wójt
Henryka Król

 
2021-03-30 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Roboty budowlane - Przebudowa ul. Sportowej w miejscowości Suchy Dąb - ZP.271.02.2021
herb_100x100

Numer postępowania: ZP.271.02.2021
Typ postępowania: Postępowanie PZP
Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony

Przejdź do informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej: ZP.271.02.2021

 
2021-03-26 Od 27 marca zmiany w zasadach bezpieczeństwa
godlo

W ostatnim czasie obserwujemy wyraźny wzrost zakażeń, któremu towarzyszy zwiększona liczba zajętych łóżek oraz respiratorów i przede wszystkim wzrost liczby zgonów. Obecna sytuacja w Polsce wymaga zdecydowanych działań. Od soboty, 27 marca wprowadzimy nowe zasady bezpieczeństwa. Obowiązywać będą do 9 kwietnia, czyli obejmą także okres Świąt Wielkanocnych. Pamiętaj, tylko solidarność i wzajemna odpowiedzialność pozwolą nam pokonać COVID-19. Dlatego ogranicz do minimum kontakty społeczne – jeśli możesz, pracuj zdalnie, a zbliżające się święta wielkanocne spędź w gronie swoich domowników!. Czytaj więcej o zasadach bezpieczeństwa

 
2021-03-22 ZAWIADOMIENIE RDOŚ w Gdańsku - „Budowa gazociągu Płońsk-Olsztyn-Gdańsk...” (RDOŚ-Gd-WOO.420.59.2020.AJM/IK.18)
godlo

Zawiadomienie RDOŚ-Gd-WOO.420.59.2020.AJM/IK.18 „Budowa gazociągu Płońsk-Olsztyn-Gdańsk wraz w infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i pomorskiegoPobierz zawiadomienie RDOŚ-Gd-WOO.420.59.2020.AJM/IK.18

 
2021-03-19 Od poniedziałku do piątku obowiązuje rozkład jazdy jak w dni wolne od nauki – na wszystkich połączeniach uruchamianych przez PKS Gdańsk
pks gdansk

W związku z zaostrzoną sytuacją epidemiczną i wprowadzonymi przez Rząd RP kolejnymi, ponownymi obostrzeniami – w tym przede wszystkim poprzez skierowanie całej edukacji na zdalny tryb nauczania – do odwołania na wszystkich liniach autobusowych uruchamianych przez PKS Gdańsk od poniedziałku 22 marca 2021 r. w dni powszednie tj. od poniedziałku do piątku obowiązują rozkłady jazdy jak w dni wolne od nauki (ferie). Tym samym nie będą wykonywane kursy autobusów oznaczone literą „S” w rozkładach jazdy oraz wyróżnione na tabliczkach jako wykonywane w dni powszednie nauki szkolnej.

 
2021-03-17 Wybór najkorzystniejszej oferty - Usługi - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Suchy Dąb z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w okresie od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r. - ZP.271.01.2021
herb_100x100

Numer postępowania: ZP.271.01.2021
Typ postępowania: Postępowanie PZP
Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony

Przejdź do informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty postępowania: ZP.271.01.2021

 
2021-03-17 Informacja z otwarcia ofert - Roboty budowlane - Przebudowa ul. Sportowej w miejscowości Suchy Dąb - ZP.271.02.2021
herb_100x100

Numer postępowania: ZP.271.02.2021
Typ postępowania: Postępowanie PZP
Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony

Przejdź do informacji z otwarcia ofert postępowania: ZP.271.02.2021

 
2021-03-16 Znów dobrze się czuję, gdy o bezpieczeństwie rymuję!
KRUS

Po raz kolejny Kasa Rolniczego ubezpieczenia społecznego  organizuje konkurs pt. "ZNÓW SIĘ DOBRZE CZUJĘ GDY O BEZPIECZEŃSTWIE RYMUJĘ", który jest przeznaczony dla dzieci rolników od 11 do 14 lat.

Należy ułożyć rymowankę promującą dobre nawyki zachowania dzieci odnoszące się do pracy i zabawy na terenie gospodarstwa rolnego. Pracę konkursową wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przesłać w terminie do 09 kwietnia 2021 roku.

Na 20 zwycięzców czekają nagrody o wartości 600 złotych każda. Zapraszam i zachęcam dzieci z terenu naszej gminy do aktywnego udziału w konkursie.

Szczegóły, regulamin i formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na stronie:

https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/juz-drugi-raz-dobrze-sie-czuje-gdy-o-bezpieczenstwie-rymuje/

Henryka Król
Wójt Gminy Suchy Dąb

 
2021-03-12 Wykaz firm posiadających zezwolenie (koncesję) na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu gminy Suchy Dąb (stan na 12.03.2021)
herb_100x100

Wykaz firm posiadających zezwolenie (koncesję), wydane przez Urząd Gminy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu gminy Suchy Dąb. Pobierz wykaz firm posiadających zezwolenie

 
2021-03-12 Informacja z otwarcia ofert - Usługi - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Suchy Dąb z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w okresie od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r. - ZP.271.01.2021
herb_100x100

Numer postępowania: ZP.271.01.2021
Typ postępowania: Postępowanie PZP
Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony

Przejdź do informacji z otwarcia ofert postępowania: ZP.271.01.2021

 
2021-03-10 Zaproszenie do złożenia oferty
herb_100x100

na wykonanie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Suchy Dąb w ramach konkursu AZBEST 2021, ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii, na realizację w 2021 r. Zadań wynikających z Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032.

Przejdź do treści zaproszenia do złożenia oferty na wykonanie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Suchy Dąb

 
2021-03-05 Wyłączenie nieruchomości niezamieszkałych z systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Suchy Dąb
herb_100x100

Informujemy, że od 1 kwietnia 2021 roku ulega zmianie system odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, na terenie których powstają odpady komunalne. Nieruchomości te, zostają wyłączone z systemu realizowanego przez Gminę Suchy Dąb.

Z dniem 31 marca 2021 roku, złożona deklaracja dla nieruchomości niezamieszkałych (przedsiębiorstw, instytucji) przestaje obowiązywać z mocy prawa. Od tego dnia odpady komunalne z terenu tych nieruchomości nie będą odbierane przez Wykonawcę wyłonionego w drodze przetargu przez gminę Suchy Dąb.

Wyłączenie właścicieli nieruchomości niezamieszkałych będzie skutkowało koniecznością zawarcia przez te podmioty indywidualnej umowy z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, wpisanym do Rejestru Działalności Regulowanej prowadzonego przez gminę Suchy Dąb.

Przejdź do pełnej informacji o wyłączeniu nieruchomości niezamieszkałych z systemu GOK

 
2021-03-03 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia
ecol-unicon

Ecol-Unicon informuje, że w dniu 22 lutego otrzymał od Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pruszczu Gdańskim pozytywną decyzję dotyczącą oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Suchy Dąb. Z decyzjami możecie się Państwo zapoznać w sekcji jakość wody.

Pobierz decyzję o stwierdzeniu przydatności wody z dnia 22 lutego 2021 r.

 
2021-02-24 Od 1 marca do 10 kwietnia 2021 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Suchym Dębie będzie nieczynna
Gminna Biblioteka Publiczna FB

Pomieszczenia Biblioteki zostaną odświeżone i przearanżowane. Robimy to dla naszych czytelników. Proszę wszystkich o wyrozumiałość, przepraszam za utrudnienia i do zobaczenia.

O wszystkich formach działalności biblioteki poza placówką (informacje, konkursy, ogłoszenia o wydarzeniach) będziemy informowali na stronie Gminy Suchy Dąb w zakładce Gminna Biblioteka Publiczna, na portalach społecznościowych Biblioteki i Urzędu Gminy (Facebook)

Agnieszka Księżak
dyr. Gminnej biblioteki Publicznej w Suchym Dębie

 
2021-02-22 Stawki podatku rolnego w 2021 r.
herb_100x100

Na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.10.2020 r. określa się:

- stawka podatku rolnego dla gospodarstw rolnych w 2021 roku wynosi 146,38 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych (równowartość pieniężna 2,5 dt żyta).

- stawka dla gruntów rolnych, które nie stanowią gospodarstw rolnych to równowartość 5 dt żyta, czyli 292,75 zł za 1 ha fizyczny.

 
2021-02-17 Twój e-PIT 2020 czeka na ciebie od 15 lutego na e-US
e-Pit

- 15 lutego br. rozpoczął się okres rozliczeń PIT za rok 2020.

- Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) przygotowała dla podatników rozliczenia roczne w usłudze Twój e-PIT. Przedsiębiorcy mogą wysłać PIT poprzez system e-Deklaracje.

- Na złożenie zeznania i rozliczenie się z fiskusem, jest czas do 30 kwietnia 2021 r.

Usługę Twój e-PIT udostępniamy podatnikom już po raz trzeci, ale w tym roku jest ona częścią e-Urzędu Skarbowego, czyli internetowego serwisu Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej. To rozwinięcie idei Twojego e-PITa – wygodnych, bezpiecznych i łatwo dostępnych usług ułatwiających życie naszym klientom. Czytaj więcej, o tym jak złóżyć swój e-PIT

 
2021-02-15 Uważaj na okazyjne oferty środków ochrony roślin! – czyli, jak nie dać się oszukać
KAS

9 lutego 2021 r. ruszyła kolejna odsłona kampanii edukacyjnej Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) oraz Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin przeciwko nielegalnym, w tym podrobionym środkom ochrony roślin.

Tegoroczna edycja wspólnej kampanii, realizowanej już od trzech lat, wystartowała pod hasłem Kupując podróbki, tracisz wiele razy!

Początek roku to sezon zakupów środków ochrony roślin. To również czas wzmożonej aktywności przestępców, którzy liczą na szybki i łatwy zysk. W Internecie pojawiają się kuszące oferty a obwoźni sprzedawcy zachęcają wszelkiego rodzaju okazjami: przecenami lub niską ceną. Należy jednak pamiętać, że są to niezarejestrowane kanały sprzedaży. Podobnie nielegalne jest sprowadzanie środków ochrony roślin zza granicy bez zezwolenia albo pozwolenia ministra rolnictwa. Czytaj więcej, o tym jak nie dać się oszukać

 
2021-02-03 Informacja dotycząca świadczenia wychowawczego (500+) wybór okresu zasiłkowego
herb_100x100

Uwaga!!! Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Dębie prosi o zwrócenie uwagi w trakcie składania wniosku o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego (500+), w kwestii wyboru okresu zasiłkowego

2021/2021 Okres zasiłkowy, który będzie obowiązywać w okresie od 01 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.

2019/2021 Okres zasiłkowy, który aktualnie obowiązuje, tj. od 01 lipca 2019 r. do 31 maja 2021 r.

W przypadku jeśli aktualnie jest pobierane świadczenie wychowawcze (500+) prosimy o zaznaczenie okresu zasiłkowego 2021/2022.

 
2021-01-04 Stawki za dostawę wody i odprowadzanie ścieków na terenie gminy Suchy Dąb obowiązujące od 6 stycznia 2021 r.
ecol-unicon

Ecol-Unicon Sp. z o.o. informuje odbiorców usług, że z dniem 6 stycznia 2021 r. na podstawie Decyzji GD.RZT.070.259.344.D.2020.JM wydanej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie dnia 30 listopada 2020 r. ulega zmianie stawka za wodę i odbiór ścieków na terenie gminy Suchy Dąb:

Cena za dostawę wody: 4,24 zł/m3

Cena za odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej: 10,23 zł/m3

Cena za odprowadzenie ścieków do punktu zlewnego na oczyszczalni ścieków w Suchym Dębie: 5,40 zł/m3

Opłata abonamentowa: 3,78 zł

(Ceny brutto zawierające podatek VAT)

 
2020-12-28 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych od 1 stycznia 2021 roku
herb_100x100

Pobierz harmonogram odbioru odpadów komunalnych obowiązujący od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r.

Harmonogram jest również dostępny w aplikacji EcoHarmonogram. Zachęcamy do instalacji.

 
2020-12-21 Stawki podatku od nieruchomości oraz od środków transportowych na terenie gm. Suchy Dąb w 2021 roku bez zmian
herb_100x100

Stawki podatku od nieruchomości (bez zmian):

Uchwała Nr 0007.XIV.106.2019 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 28 listopada 2019 r.
Pobierz uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Suchy Dąb

Uchwała Nr 0007.XV.113.2019 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 30 grudnia 2019 r.
Pobierz uchwałę zmieniająca uchwałę Nr 0007.XIV.106.2019 z dnia 28 listopada 2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Suchy Dąb (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2019 r. poz. 5736)

Stawki podatku od środków transportowych (bez zmian):

Uchwała Nr 0007.III.17.2018 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 30 listopada 2018 r.
Pobierz uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Suchy Dąb

Uchwała Nr 0007.X.81.2019 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 26 czerwca 2019 r.
Pobierz uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr 0007.III.17.2018 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Suchy Dąb

 
2020-12-21 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia
ecol-unicon

Ecol-Unicon informuje, że w dniu 10 grudnia otrzymał od Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pruszczu Gdańskim pozytywną decyzję dotyczącą oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Suchy Dąb. Z decyzjami możecie się Państwo zapoznać w sekcji jakość wody.

Pobierz decyzję o stwierdzeniu przydatności wody z dnia 10 grudnia 2020 r.

 
2020-12-02 Apel w sprawie chłodów!!!
herb_100x100

Wójt gminy Suchy Dąb zwraca się z prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi oraz przekazywanie informacji o osobach: bezdomnych, samotnych, starszych, niepełnosprawnych i innych, które wymagają wsparcia w okresie zimowym.

Informacje proszę kierować do:
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Dębie ul. Gdańska 17a, osobiście w godzinach pracy GOPS (poniedziałek, wtorek, czwartek 7.30-15.30, środa 8.00-17.00, piątek 7.30-14.30) lub pod nr telefonu 58 682 86 82.

Telefony alarmowe!
112 Alarmowy
997 Policja
47 742 43 11 Komisariat Policji w Cedrach Wielkich
47 742 42 22 Komenda Powiatowa Policji w Pruszczu Gdańskim
998 Straż Pożarna
987 Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Los innych osób jest też w naszych rękach, nie bądźmy obojętni. Dzięki Państwa wrażliwości oraz szybkiej i właściwej reakcji osoba będąca w trudnej sytuacji życiowej będzie mogła przetrwać zimę!

Wójt
Henryka Król

 

 
2020-11-30 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Suchy Dąb za rok 2019 (II)
herb_100x100

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2016.250 z dnia 2016.02.29) jednym z zadań Gminy jest dokonanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Pobierz Analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Suchy Dąb za rok 2019 (II)

 
2020-11-27 Elektroniczne Biuro Obsługi Klientów
ecol-unicon

Od grudnia 2020 w gminie Suchy Dąb uruchomiona zostanie usługa Elektronicznego Biura Obsługi Klientów, dzięki której m.in. można kontrolować, otrzymywać i generować e-faktury, monitorować swoje zużycie wody, ustawiać powiadomienia mailowe i SMS dotyczące awarii, itp.

Więcej na stronie https://ecol-eksploatacja.com/eksploatacja/suchy-dab/ebok/

 
2020-11-09 Informacja o osiągniętych przez gminę Suchy Dąb poziomach w gospodarowaniu odpadami
herb_100x100

Pobierz informację o osiągniętych przez gminę Suchy Dąb poziomach w gospodarowaniu odpadami

 
2020-11-09 Grafik dyżurów aptek ogólnodostępnych pełniących dyżury w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy na terenie Miasta Pruszcz Gdański na 2021 rok
powiat gdanski

Pobierz grafik dyżurów aptek ogólnodostępnych pełniących dyżury w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy na terenie Miasta Pruszcz Gdański na 2021 rok

 
2020-10-26 Rusza metropolitalna kampania zdrowotna - profilaktyka Cukrzycy typu 2
herb_100x100

Szanowni Państwo, Cukrzyca typu 2 jest od lat uważana za bardzo niebezpieczną chorobę cywilizacyjną. Jest to najczęstszy typ występujący na świecie. Choroba postępuje powoli i stopniowo. Jest chorobą dziedziczną, ale można z nią walczyć!

Program profilaktyczny jest kierowany do:
-osób aktywnie zawodowo,
-osób w grupie podwyższonego ryzyka,
-osób w przedziale wiekowym 34-64.

Kampania będzie przeprowadzana w etapach:
-przeprowadzenie ankiet wśród mieszkańców,
-przeprowadzenie bezpłatnych badań profilaktycznych,
-konsultacje ze specjalistami i udział w zajęciach zwiększających świadomość i poczucie odpowiedzialności za swoje zdrowie. Czytaj więcej o profilaktyce Cukrzycy typu 2

 
2020-10-16 Komunikat (2) Wójta Gminy Suchy Dąb
herb

Szanowni Państwo!
Z uwagi na wprowadzone w Polsce obostrzenia oraz mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo Mieszkańców i Pracowników Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wizyty w Urzędzie są ograniczone do minimum.

Proszę załatwiać sprawy:
- telefonicznie, pod nr tel. 58 355 68 00,
- przez skrzynkę podawczą ePUaP,
- drogą elektroniczną, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,
- poprzez złożenie dokumentów w skrzynce na listy zawieszonej przy głównym wejściu do Urzędu,
- wpłaty podatków i opłat lokalnych uiszczać na konto: 11 8337 0001 0000 1690 2000 0002

W szczególnych przypadkach po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem merytorycznym będzie możliwość osobistego przyjścia do Urzędu.
Dla osób starszych jest możliwość wpłaty należności w Urzędzie.
Dbajmy o bezpieczeństwo swoje i innych.

Henryka Król
Wójt Gminy Suchy Dąb

 
2020-10-16 Komunikat Wójta Gminy Suchy Dąb
herb

Szanowni Państwo!
W związku z dynamicznie rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem nasza Gmina, jak cały Powiat Gdański od 17 października 2020 będzie  w tzw. strefie czerwonej.

Oprócz trwających restrykcji dot. strefy żółtej i tzw. DDM, wprowadza się dodatkowe obostrzenia. Najważniejsze z nich to ograniczenia w życiu społecznym, kulturalno- sportowym oraz w funkcjonowaniu placówek handlowych i oświatowych.

Bardzo proszę o zapoznanie  się do wytycznych, które są w poniższym linku: https://www.gov.pl/web/koronawirus/nowe-zasady-profilaktyki-przeciw-covid-19

Pamiętajmy o seniorach, osobach niepełnosprawnych i chorych - oferujmy pomoc w robieniu zakupów czy lekarstw. Jeżeli ktoś potrzebuje pomocy prosimy o kontakt Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Suchym Dębie pod nr tel. 58 355 68 60.

Dbajmy o zdrowie oraz bezpieczeństwo swoje i innych.

Henryka Król
Wójt Gminy Suchy Dąb

 
2020-10-16 Wykaz mobilnych punktów pobrań COVID-19 dla pacjentów ze skierowaniem
nfz

Do pobrania: Wykaz mobilnych punktów pobrań COVID-19 dla pacjentów ze skierowaniem

Informacje na bieżąco aktualizowane dostępne są również na stronie pacjent.gov.pl/aktualnosc/test-w-mobilnym-punkcie-pobran

 
2020-10-09  GOPS w Suchym Dębie poszukuje chętnej osoby do pracy
herb_100x100

Stanowisko: Opiekunka środowiskowa (praca na terenie Gminy Suchy Dąb)

Zakres i miejsce pracy:
Świadczenie usług opiekuńczych w domu podopiecznego.
Praca na podstawie umowy zlecenia.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod nr 58 6828682 lub osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Dębie ul. Gdańska 17A od 7:30-15:30 w pn. wt. i czw., od 8:00-17:00 w środy i od 7:30-14:30 w piątki.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Katarzyna Raczkiewicz

 
2020-10-09 Wstrzymany wynajem obiektów gminnych i zakaz korzystania z placów zabaw
herb_100x100

Drodzy Mieszkańcy,

W trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo od 10 października 2020 roku zostaje wstrzymany wynajem obiektów gminnych oraz zakaz przebywania na gminnych placach zabaw do odwołania.

Bądźmy ostrożni i odpowiedzialni.

Henryka Król
Wójt Gminy Suchy Dąb

 
2020-10-09 Podsumowanie zebrań wiejskich
herb_100x100

W dniach od 18 do 28 września 2020 r. we wszystkich sołectwach w Gminie Suchy Dąb odbyły się Zebrania Wiejskie.

W każdym z sołectw na zebraniach uczestniczyła Henryka Król - Wójt Gminy Suchy Dąb. Sołtysi przewodniczyli w spotkaniach i wspólnie z mieszkańcami rozmawiali z włodarzem o pilnych potrzebach lokalnej społeczności.

W czterech sołectwach podjęto uchwały zmieniające przedsięwzięcia, przewidziane do realizacji z funduszu sołeckiego jeszcze w tym roku, dzięki którym do świetlic zostanie dostarczony opał na zimę i zostaną zabezpieczone i naprawione dachy.

Pilne sprawy, które zostały zgłoszone w sołectwach w miarę możliwości formalnych i finansowych, staramy się sukcesywnie zakończyć.

Największą frekwencję odnotowano w sołectwie Wróblewo, sołectwie Suchy Dąb i sołectwie Koźliny.

Henryka Król - Wójt Gminy Suchy Dąb dziękuje Sołtysom, Radom Sołeckim i mieszkańcom za pomoc, wsparcie i pełne zaangażowanie w pracę społeczną na rzecz Gminy Suchy Dąb.

 
2020-10-08 Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej w Suchym Dębie w związku z wprowadzeniem nauczania zdalnego
SP im Obroncow Westerplatte

Informujemy, że w związku z dynamicznie rosnącą ilością zachorowań na Covid-19 zarówno wśród pracowników jak i uczniów Szkoły Podstawowej w Suchym Dębie, dyrektor szkoły podjął decyzję o wprowadzeniu od dnia 08.10.2020 r. nauczania zdalnego. Wniosek o zmianę trybu nauczania został pozytywnie zaopiniowany zarówno przez organ prowadzący, tj. Gminę Suchy Dąb oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszczu Gdańskim. W ocenie Inspektora obecna sytuacja w szkole wskazuje, że istnieje zwiększone ryzyko epidemiczne związane z zakażeniem SARS-CoV-2, a co za tym idzie konieczne jest wprowadzenie ograniczeń, które zredukują ryzyko rozprzestrzeniania się zakażenia, w celu zapewnienia bezpieczeństwa epidemiologicznego uczniom i pracownikom. Nauczanie zdalne będzie obowiązywać w dniach 08.10.2020 - 16.10.2020 r. i dotyczy wszystkich oddziałów. Ograniczenia związane ze sposobem prowadzenia nauki w szkole przestaną obowiązywać po ustaniu gwałtownego przyrostu zachorowań wśród pracowników szkoły.   

Dyrektor szkoły
Aleksandra Lewandowska

 
2020-10-07 Komunikat dotyczący punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
powiat gdanski

Starosta Powiatu Gdańskiego informuje o tymczasowym zawieszeniu udzielania porad prawnych osobiście w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zlokalizowanych na terenie Powiatu Gdańskiego.

Czas zawieszenia: od 8 października 2020 r. do odwołania.

Jak uzyskać bezpłatną poradę prawną?
Bezpłatne porady prawne będą udzielane za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość tj. telefonicznie, w godzinach funkcjonowania punktów, które nie uległy zmianie.

REJESTRACJA  na porady telefoniczne Tel. 572 689 954 w godz. 10:00 – 14:00 (poniedziałek – piątek)

Po otrzymaniu zgłoszenia pracownicy Starostwa Powiatowego ustalą możliwy termin i formę porady prawnej.

 
2020-09-04 Jesteś ofiarą przemocy? Pamiętaj nie jesteś sama/sam!!!
herb_100x100

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Dębie informuje, że istnieje możliwość skorzystania z oferty Specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w Rusocinie przy ul. Macieja Rataja 10, który oferuje BEZPŁATNĄ  pomoc dla mieszkańców Powiatu Gdańskiego w zakresie:

 • rozpoznania sytuacji osoby doznającej przemocy,

 • opracowania planu pomocy,

 • poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego, socjalnego i prawnego,

 • prowadzenia terapii indywidualnej,

 • prowadzenia grup wsparcia lub grup terapeutycznych dla ofiar przemocy w rodzinie,

 • udzielania konsultacji wychowawczych,

 • ochrony ofiar przemocy przed osobą stosującą przemoc,

 • zapewnienia czasowego schronienia dla ofiar przemocy w rodzinie. Czytaj więcej jak skorzystania z oferty Specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy

 
2020-09-04 Stop przemocy!!! 
herb_100x100

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Dębie informuje, że istnieje możliwość skorzystania z oferty Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim, w ramach którego działa

PUNKT KONSULTACYJNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC

1. Punkt Konsultacyjny przeznaczony jest dla:

 • osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno - edukacyjnych,

 • osób stosujących przemoc w rodzinie, które ukończyły podstawowy cykl terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno - edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii,

 • osób objętych procedurą Niebieskiej Karty,

 • osób, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się na konsultacje.Czytaj więcej jak uzyskać pomoc z oferty PCPR

 
2020-09-04 Studencie skorzystaj z dofinansowania studiów!
herb_100x100

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Dębie informuje, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim realizuje Program "Aktywny Samorząd", który oferuje wsparcie finansowe dla studentów i doktorantów ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Oferowane wsparcie finansowe:

 1. opłata za naukę (czesne);
 2. dodatek na pokrycie kosztów kształcenia (nie podlega rozliczeniu);
 3. dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego - w przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich.
 4. Refundacja poniesionych kosztów może dotyczyć kosztów opłaty za naukę (czesnego) dotyczących bieżącego roku szkolnego lub akademickiego, niezależnie od daty ich poniesienia. Czytaj więcej jak skorzystać z dofinansowania studiów
 
2020-09-02 Powszechny Spis Rolny 2020 rozpoczęty
PSR2020

W całej Polsce 1 września rozpoczął się Powszechny Spis Rolny, który potrwa do 30 listopada 2020 r. Udział w spisie jest obowiązkowy i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne prowadzące działalność rolniczą.

Podstawową formą udziału w spisie jest samospis internetowy. Wystarczy wejść na stronę https://spisrolny.gov.pl i wypełnić elektroniczny formularz. Na tej stronie podany jest również numer telefonu na infolinię, gdzie można uzyskać dodatkowe informacje lub dokonać spisu przez telefon. Możesz też zapytać w swojej gminie. Udział w spisie rolnym to obowiązek każdego rolnika. Przejdź do strony Powszechnego Spisu Rolnego

 
2020-08-27 Informacja dotycząca świadczenia wychowawczego (500+)
herb_100x100

Drogi Mieszkańcu świadczenia wychowawcze 500+ zostały przyznane do 31.05.2021 r.

Proszę nie składać wniosków ponownie.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Dębie
Katarzyna Raczkiewicz

 
2020-08-24 Gmina Suchy Dąb zaprasza mieszkańców gminy do kolejnej edycji projektu „Cała Naprzód II”
herb_100x100

cala naprzod II

Wszystkie chętne osoby po 30 roku życia pozostające bez pracy lub pracujące i znajdujące się w niekorzystnej sytuacji na rynku zawodowym zapraszamy do udziału w projekcie.

Celem projektu jest: ułatwienie uczestnikom wejścia lub powrotu na rynek pracy poprzez działania wspierające, kursy, szkolenia i staże. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Suchym Dębie, ul. Gdańska 17A oraz pod numerem telefonu 58 682 86 82, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Do pobrania:
REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie „Cała Naprzód II”
Formularz zgłoszeniowy do projektu „Cała Naprzód II”

 
2020-08-19 Kampania społeczna - "Sadza płonie. Czad zabija. Żyj"
kominiarz MCK

Komunikat Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków w związku z kampanią społeczną - "Sadza płonie. Czad zabija. Żyj".Pobierz komunikat Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy

 
2020-08-18 Pomorski e-bazarek
pomorski e-bazarek

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu stworzył „Pomorski e-bazarek” - stronę internetową, która umożliwia sprzedaż lokalnych produktów i usług bez udziału pośredników.

Jej zadaniem jest pomoc pomorskim rolnikom, producentom i przetwórcom regionalnej i ekologicznej żywności, ogrodnikom, gospodarstwom agroturystycznym, twórcom rękodzieła ludowego, świadczącym usługi rolnicze i inne oraz Kołom Gospodyń Wiejskich w bezpośrednim dotarciu do klientów i promowaniu swojej działalności.

Pomorski e-bazarek to także ciekawa oferta dla klientów zainteresowanych zakupem wysokiej jakości produktów lub usług prosto od rolnika, w dowolnym czasie i miejscu. Przejdź do strony Pomorskiego E-Bazarku

Do pobrania: Plakat

 
2020-08-11 Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Suchy Dąb na dzień 10.08.2020
herb_100x100

Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Suchy Dąb na dzień 10.08.2020. Pobierz wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne na terenie Gminy Suchy Dąb

 
2020-07-28 Informacja o naborze osób niepełnosprawnych do projektu "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych"
herb_100x100

Wójt Gminy Suchy Dąb serdecznie zaprasza zainteresowane osoby do uczestnictwa w Programie „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” - edycja 2019 finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego, w ramach resortowego Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Gmina Suchy Dąb w 2020 r. przystąpiła do realizacji Program „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” - edycja 2019 finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. 

Do pobrania: Informacja o naborze

 
2020-07-17 Informacja o naborze osób niepełnosprawnych do projektu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"
herb_100x100

Wójt Gminy Suchy Dąb serdecznie zaprasza zainteresowane osoby do uczestnictwa w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2019- 2020 finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego, w ramach resortowego Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Gmina Suchy Dąb w 2020 r. przystąpiła do realizacji Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019 – 2020 finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. 

Do pobrania:

Informacja o naborze

Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"

 
2020-07-03 Moja Woda - Nabór wniosków do 31 maja 2024 r.
wfosigw

Ruszył ciągły nabór do 31 maja 2024 roku o dofinansowanie w ramach nowego programu "Moja Woda", Dofinansowanie w formie dotacji, nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych instalacji i nie więcej niż 5 tys. złotych na jedno przedsięwzięcie, o które mogą się ubiegać osoby fizyczne.

Wszystkie niezbędne informacje na stronie wfos.gdansk.pl/konkursy/moja-woda

 
2020-07-02 Kierownik GOPS informuje, że od 1 lipca 2020 r. rozpoczyna się nowy okres zasiłkowy
herb_100x100

1. Świadczenia Rodzinne, Fundusz Alimentacyjny

Od 1 lipca 2020 r. można składać wnioski w formie elektronicznej o przyznanie zasiłku rodzinnego, funduszu alimentacyjnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego  na okres zasiłkowy 2020/2021.

Od 1 sierpnia 2020 r. istnieje możliwość złożenia wniosków drogą tradycyjną.

2. Świadczenie wychowawcze 500+

Okres zasiłkowy 2019/2021 świadczenia wychowawczego 500+ trwa do dnia 31 maja 2021 roku. Oznacza to, że w roku 2020 nie składa się wniosków na świadczenie wychowawcze 500+ celem jego kontynuacji.

3. Program Dobry Start (300+)

WNIOSEK O ŚWIADCZENIE DOBRY START Z TYTUŁU ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 MOŻNA SKŁADAĆ ONLINE JUŻ OD 1 LIPCA 2020 r. ZA POŚREDNICTWEM:

• systemu bankowości elektronicznej banków, które dołączyły do programu.

• internetu (dla osób posiadających tzw. Profil zaufany lub podpis elektroniczny):

•  za pomocą portalu EMPATIA prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:
https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup

• za pomocą Platformy Usług Elektronicznych–PUE ZUS:
https://www.zus.pl/portal/logowanie.npi

Osobiście drogą tradycyjną w formie papierowej od 1 sierpnia 2020 r. do 30 listopada 2020 r.

Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.
 
UWAGA!
W trosce o bezpieczeństwo Klientów, Pracowników, a także ich rodzin, składając wniosek w wersji papierowej, NALEŻY PRZESTRZEGAĆ aktualnie obowiązujących ograniczeń, nakazów i zakazów związanych z utrzymującym się stanem epidemii  wywołującym chorobę COVID-19.
Szczegółowe informacje, a także pomoc w wypełnianiu wniosków, jak również w ustalaniu dokumentacji niezbędnej do załatwienia sprawy, uzyskać można pod numerem telefonu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Dębie 58 6828682

 
2020-06-15 Komunikat dotyczący punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
powiat gdanski

Starosta Powiatu Gdańskiego informuje o częściowym przywróceniu udzielania porad prawnych osobiście w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zlokalizowanych na terenie Powiatu Gdańskiego od dnia 17 czerwca 2020 r. 

Do pobrania: Pełna treść komunikatu

 
2020-06-05 Raport o stanie Gminy Suchy Dąb za 2019 rok
herb

Szanowni Państwo,

Na podstawie art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku (t.j. Dz. U. z dnia 2020.04.21 poz. 713) Wójt zobowiązany jest do opracowania raportu o stanie gminy, który obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów, strategii, uchwał rady gminy.
Rada Gminy Suchy Dąb będzie rozpatrywać raport podczas sesji w dniu 24 czerwca 2020 roku, której rozpoczęcie planowane jest na godz. 15:00. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadzona zostanie debata, w której głos mogą zabierać również Mieszkańcy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głoś podczas debaty powinien złożyć do przewodniczącej rady do dnia 23 czerwca 2020 roku pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. Maksymalna liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15. Są oni dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania zgłoszeń.

Do pobrania: Raport o stanie Gminy Suchy Dąb za 2019 rok

Henryka Król
Wójt Gminy Suchy Dąb

 
2020-06-02 Nowy numer telefonu Punktu Obsługi Klienta
ecol-unicon

Informujemy, iż od dnia 01.06.2020 ulega zmianie numer telefonu do Punktu Obsługi Klienta.

Nowy numer to 798 55 66 88.

Jest to jednocześnie numer do biura, jak i numer alarmowy czynny poza godzinami pracy biura.

Przypominamy, że od dnia 08.06.2020 r. Punkt Obsługi Klienta będzie czynny w godzinach:

Pn., wt., czw., pt.: 7.00-15.00

Środa: 8.00-16.00


Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia na telefon zainstaluj aplikację EcoHarmonogram lub zapisz się do powiadomień SMS

 
2020-05-27 30-lecie Samorządu Terytorialnego 1990-2020
herb_100x100

Dorobek Gminy, lokalne więzi, patriotyzm, ciągła praca i służba społeczeństwu mają największe znaczenie dla budowy silnego samorządu. Dlatego z okazji 30-lecia samorządu terytorialnego wszystkim, którzy tworzą samorząd składam serdeczne podziękowania za wkład pracy włożonej w rozwój naszej Małej Ojczyzny. Życzę również wytrwałości, zapału oraz wielu sukcesów, które przyczynią się do dalszego rozwoju Gminy Suchy Dąb

Pobierz ulotkę dotyczącą 30-lecia Samorządu Terytorialnego

Henryka Król
Wójt Gminy Suchy Dąb

 
2020-05-26 Program Czyste Powietrze 2.0 - Nabór wniosków na nowych zasadach
wfosigw

Program oferuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy tj.:
-węzeł cieplny,
-pompa ciepła,
-kocioł gazowy kondensacyjny,
-kocioł olejowy,
-ogrzewanie elektryczne,
-kocioł na paliwo stałe spełniający określone wymagania.

Dofinansowanie można pozyskać również na przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku oraz montaż odnawialnych źródeł energii OZE. Przejdź do strony programu wfos.gdansk.pl/node/645

Do pobrania: Plakat - Program Czyste Powietrze 2.0

 
2020-05-18 Program wsparcia doraźnego organizacji pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19
herb_100x100

Szanowni Państwo, od 12 maja 2020 r. można składać wnioski na dodatkowe dofinansowanie działalności Państwa organizacji z Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania Skutkom COVID-19. Ponadto już obowiązuje załącznik do uchwały nr 48/2020 Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2020 r.
-Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania Skutkom COVID-19, a w nim zawarto cały pakiet wsparcia organizacji pozarządowych dotkniętych skutkami epidemii.

Do pobrania:

Informacja o programie

Wytyczne

Uchwała 48/2020

Załącznik do uchwały 48/2020 - Program

 
2020-05-13 Rurociąg Pomorski – rusza drugi etap prac terenowych
PERN

I etap prac terenowych związanych z projektowaniem II nitki Rurociągu Pomorskiego został zakończony. Działania terenowe przebiegły bardzo sprawnie i bez zakłóceń. Dziękujemy za życzliwe przyjęcie i wyrozumiałe podejście do pracy geodetów oraz geologów.
Obecnie rozpoczyna się II etap prac terenowych – właściwe badania geotechniczne. Będą one przebiegały w dwóch turach.

Od początku maja br. geolodzy rozpoczną pozyskiwanie zgód od właścicieli gruntów na przeprowadzenie niezbędnych wierceń geologicznych. Następnie, w okresie od maja do grudnia 2020 roku, eksperci będą pracować w pobliżu miejscowości Koźliny, Krzywe Koło, Suchy Dąb, Osice.

Podczas I etapu przeprowadzono około 50 wierceń na odcinku 240 km planowanej trasy rurociągu. II etap prac wiąże się z wykonaniem ponad 2 000 odwiertów na tym samym odcinku.
Badania geotechniczne są przeprowadzane z zachowaniem najwyższych standardów, przeważnie za pomocą przenośnych wiertnic i zazwyczaj trwają kilka godzin. Średnica odwiertu wynosi około 30 cm.

Szczegółowe informacje na temat technologii prowadzonych prac przedstawiamy w załączonej ulotce informacyjnej.

Prace projektowe na zlecenie PERN S.A. prowadzi firma ILF Consulting Engineers Polska sp. z o.o.

Bieżące informacje na temat podejmowanych działań można znaleźć na stronie internetowej: www.rurociagpomorski.pl. Zachęcamy do odwiedzenia i zapisywania się na newsletter, aby na bieżąco śledzić aktualności związane z inwestycją.

Prosimy o życzliwe przyjęcie pracowników realizujących projekt.

Do pobrania: ulotka informacyjna

 
2020-04-21 Kto może otrzymać wsparcie finansowe PFRON dla uczestników zawieszonych zajęć rehabilitacyjnych i aktywizacyjnych?

PFRON

W ramach nowego programu PFRON, dedykowanego przeciwdziałaniu skutkom pandemii, osoby z niepełnosprawnościami, które na skutek zamknięcia placówek rehabilitacyjnych nie mogą korzystać z zajęć przez nie realizowanych, mogą ubiegać się o wsparcie pieniężne. Przejdź do strony PFRON

 Do pobrania: Formularz wniosku o dofinansowanie w ramach Modułu III

 
2020-04-09 Ważne! Komunikat w sprawie wniosków o odroczenie terminu spłaty zadłużenia

ARiMR

W związku z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii COVID-19, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o możliwości ubiegania się o odroczenie terminu spłaty zadłużenia wobec ARiMR do czasu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID – 19.

W celu ułatwienia Państwu skorzystania z ulgi w spłacie zobowiązań przygotowaliśmy specjalny wzór wniosku.

Wnioski o odroczenie spłaty zadłużenia należy kierować do Centrali ARiMR, Oddziałów Regionalnych oraz Biur Powiatowych, w następujący sposób:

 1. za pośrednictwem platformy ePUAP - przejdź do strony epuap.gov.pl
 2. pocztą elektroniczną na adres Centrali ARiMR - Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 3. pocztą tradycyjną

W sytuacji braku możliwości skorzystania z powyższych rozwiązań, wnioski o odroczenie terminu spłaty zadłużenia mogą być przekazywane przy użyciu wrzutni udostępnianych w placówkach terenowych ARiMR.

Pobierz wniosek o odroczenie terminu spłaty

 
2020-03-30 Rurociąg Pomorski - ruszyły prace w terenie
PERN

W związku z budową II nitki Rurociągu Pomorskiego rozpoczęły się prace przygotowawcze w terenie.
Aktualnie trwają prace planistyczne polegające na zaprojektowaniu trasy przebiegu rurociągu z uwzględnieniem szeregu czynników, takich jak: istniejąca zabudowa i infrastruktura, obowiązujące miejscowe plany, kwestie środowiskowe oraz wiele innych.

Na przełomie marca i kwietnia br. geolodzy będą zwracali się z prośbą do właścicieli nieruchomości, przez które planowane jest poprowadzenie rurociągu, o umożliwienie wstępu na grunty w celu wykonania niezbędnych wstępnych badań geotechnicznych. Po uzyskaniu właściwych zgód w okolicach Koźliny będzie można zaobserwować ekspertów pracujących przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu. Podczas pierwszego etapu przeprowadzonych zostanie ok. 50 wierceń na odcinku 240 kilometrów planowanej trasy rurociągu. Czytaj więcej o rozpoczęciu budowy Rurociągu Pomorskiego

 
2020-03-26 Zbiórka odpadów w czasie epidemii - o czym trzeba pamiętać?
eneris

Odpady produkujemy codziennie, nawet podczas kwarantanny. Większość osób jest w stanie zgromadzić pewną ilość zakupionych produktów w domu, ale prędzej czy później czeka nas wyjście… do altany na odpady. Dlatego warto pamiętać o kilku zasadach, by chronić siebie, ale i pracowników odbierających odpady.

Co robić z odpadami w czasie kwarantanny?

Kwarantanna oznacza zachowanie szczególnej ostrożności, ma nas i osoby postronne uchronić od zakażenia koronawirusem lub zweryfikować, czy do niego doszło. Zapominamy niestety, że to co opuszcza nasz dom mimo zakazu to właśnie odpady. A przecież zgodnie z oficjalnie podaną informacją przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), wirus może przetrwać na przedmiotach nawet kilka dni. Dlatego pamiętajmy, by wyrzucane odpady szczelnie zamykać, a zużyte produkty takie jak chusteczki, rękawiczki czy maseczki zakapować do foliowej torebki i wyrzucić do pojemnika na odpady zmieszane. W ten sposób zminimalizujemy ryzyko przekazania wirusa kierowcom śmieciarek i ładowaczom.

Do pobrania: Plakat dotyczący zbiórki odpadów w czasie epidemii
 
2020-03-04 Listy nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców powiatu gdańskiego w 2020 roku
herb_100x100

Do pobrania:

1. Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w Powiecie Gdańskim

Rejestracja pod numerem telefonu: 572 689 954
Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie.

2. Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa w Powiecie Gdańskim, o której mowa w art. 8a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

 
2020-02-11 Portal informacyjny Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON
SOW

Oddział Pomorskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dniem 1 stycznia 2020 r. umożliwił wszystkim osobom z niepełnosprawnościami składanie wniosków o dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych oraz przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych drogą elektroniczną w Systemie Obsługi Wsparcia. Przejdź do strony Systemu Obsługi Wsparcia

 
2020-01-29 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do realizacji w 2020 r. przez Urząd Gminy w Suchym Dębie
herb_100x100

Do pobrania: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do realizacji w 2020 r. przez Urząd Gminy w Suchym Dębie

 
2020-01-23 Złote Gody
50lat

Wójt Gminy Suchy Dąb gorąco prosi, aby wszystkie pary małżeńskie, które nie zawierały związku małżeńskiego w Gminie Suchy Dąb, a jednocześnie obchodzą w tym roku jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego, zgłosiły się do Urzędu Gminy pok. nr 11 (tel. 58 355 68 37) w celu informacyjnym.

 
2020-01-13 Stawki podatku od nieruchomości oraz od środków transportowych na terenie gm. Suchy Dąb
herb_100x100

Stawki podatku od nieruchomości:

Uchwała Nr 0007.XIV.106.2019 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 28 listopada 2019 r.
Pobierz uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Suchy Dąb

Uchwała Nr 0007.XV.113.2019 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 30 grudnia 2019 r.
Pobierz uchwałę zmieniająca uchwałę Nr 0007.XIV.106.2019 z dnia 28 listopada 2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Suchy Dąb (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2019 r. poz. 5736)

Stawki podatku od środków transportowych (bez zmian):

Uchwała Nr 0007.III.17.2018 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 30 listopada 2018 r.
Pobierz uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Suchy Dąb

Uchwała Nr 0007.X.81.2019 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 26 czerwca 2019 r.
Pobierz uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr 0007.III.17.2018 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Suchy Dąb

 
2019-12-03 Grafik dyżurów aptek ogólnodostępnych pełniących dyżury w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy na terenie Miasta Pruszcza Gdańskiego na rok 2020
powiat gdanski

Pobierz grafik dyżurów aptek ogólnodostępnych

 
2019-11-14 Caritas Archidiecezji Gdańskiej realizuje projekt „Pomorska Akademia Wolontariatu”
caritas logo

Projekt polega na długoterminowym wolontariacie na przykład w placówkach Caritas (który można odbyć w ramach praktyk studenckich) oraz oferuje szeroki pakiet szkoleń, warsztatów pracy metodą projektu oraz coachingu. Dodatkowo uczestnicy mają szansę otrzymać z budżetu projektu wsparcie finansowe na realizację własnych inicjatyw.

Głównym celem projektu jest podwyższenie kompetencji społecznych uczestników.

Szczegóły opisane są na naszej stronie internetowej caritas.gda.pl/pomorska-akademia-wolontariatu/

 
2019-10-15 Kanalizacja sanitarna w Krzywym Kole
herb_100x100

Wójt gminy Suchy Dąb informuje, że od dnia 15 października 2019 r. można podłączać się do wybudowanej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywe Koło.

Warunkiem podłączenia do kanalizacji jest złożenie wniosku o przyłączenie do Eksploatatora sieci Ecol-Unicon – biuro ul. Gdańska 19, Suchy Dąb (obok Urzędu Gminy).

Pobierz wniosek o przyłączenie do Eksploatatora sieci

Henryka Król
Wójt Gminy Suchy Dąb

 
2019-10-10 Bezpłatne szczepienia przeciwko pneumokokom
Medical Medycyna

Przystąpiliśmy do Regionalnego Programu Profilaktyki Zdrowotnej – szczepienia przeciw pneumokokom dla osób pow. 65+ z grupy ryzyka

W programie udział wziąć mogą pacjenci w wieku od 65 roku życia leczeni z powodu chorób układu oddechowego z grupy J40-J47 przewlekłego nieżytu oskrzeli i dychawicy oskrzelowej zameldowani na terenie powiatu gdańskiego i powiatu tczewskiego.

BEZPŁATNE Szczepienia odbywać będą się na terenie Przychodni Medical:

Powiat Gdański:
1. Pszczółki ul. Sportowa 1b
2. Suchy Dąb ul. Gdańska 32, tel. 58 682 86 16
3. Przywidz ul. Cisowa 4

Powiat Tczewski:
1. Tczew, ul. Wojska Polskiego 5A
2. Pelplin, ul. Dworcowa 7
3. Gniew, ul. Witosa 10

Do pobrania: Plakat dot. bezpłatnych szczepień przeciwko pneumokokom, Ulotka dot. bezpłatnych szczepień przeciwko pneumokokom

 

2019-09-24

Informacja od Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pruszczu Gdańskim
PIW2

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pruszczu Gdańskim informuje, iż ukazała się Decyzja Komisji UE 2019/1385, która powiększyła obszary ochronne w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń, obejmująca między innymi swoim zasięgiem teren powiatu gdańskiego i miasta Gdańska na prawach powiatu.

Pobierz informację od Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pruszczu Gdańskim dot. ASFPobierz informację od Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pruszczu Gdańskim dot. ASF

 
2019-08-13 Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych
herb_100x100

Pracodawcy, który zawarł z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

 1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych, określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
 2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Czytaj dalej o dofinansowaniu pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych
 
2019-07-25 Informacja o workach na odpady BIO
herb_100x100

Szanowni mieszkańcy,
przypominamy, że firma Eneris odbiera odpady tzw. BIO.
W związku z licznymi pytaniami na temat worków informujemy, że firma odbierze worek w dowolnym kolorze opisany w widocznym miejscu napisem: BIO

Przypadki nieodebrania wystawionych przed posesję worków prosimy zgłaszać do Urzędu Gminy telefonicznie lub mailowo.

Henryka Król
Wójt Gminy Suchy Dąb

 
2019-07-24 Medical Medycyna Sp. z o.o. w Suchym Dębie
Medical Medycyna

CZYNNY w poniedziałki i czwartki od 7:00 do 18:00, pozostałe dni od 8:00 do 18:00
REJESTRACJA  -  8:00 - 18:00
REJESTRACJA TELEFONICZNA -  od godziny 8:30 -18:00

LABORATORIUM
PONIEDZIAŁEK, ŚRODA i CZWARTEK w godzinach  7:00 - 9:30 
Pobranie krwi w terenie od godz. 7.00 do godz. 7.30

PORADNIA OGÓLNA
Lek. med. Ilona Rompa

Poniedziałek - Wtorek w godzinach 8:00 - 13:00
Środa - Czwartek - w godzinach 13:00 - 18:00
Piątek w godzinach 8:00 - 13:00

PORADNIA DZIECIĘCA
Poniedziałek Dr U. Jaśkiewicz w godzinach
9.00-13.00
Wtorek Dr U. Jaśkiewicz w godzinach 9.00-13.00
Środa Dr U. Jaśkiewicz w godzinach 9.00–13.00
Czwartek Dr S. Zaniewski w godzinach 8.00–13.00
Piątek
Dr M. Cenian w godzinach 8.00–12.00

SPECJALIŚCI
-DERMATOLOG
-LARYNGOLOG

KONIECZNE JEST SKIEROWANIE OD LEKARZA POZ

 
2019-03-19 Harmonogram płukania hydrantów
ecol-unicon

Pobierz harmonogram płukania hydrantów

 
2019-03-19 Dzikie wysypiska na terenie Gminy Suchy Dąb
herb_100x100

Urząd Gminy w Suchym Dębie przypomina, że obowiązujący system gospodarki odpadami komunalnymi zapewnia odbiór każdej ilości odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych znajdujących się na terenie naszej Gminy. Odpady komunalne, które są rzadko odbierane przez firmę odbierającą, można bezpłatnie przekazać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Tczewie. Regulacje prawne mają na celu poprawę środowiska naturalnego, wyższą świadomość ekologiczną oraz zapobieganie powstawaniu dzikich wysypisk śmieci. Czytaj więcej na temat dzikich wysypisk

 
2019-03-12 Karta Dużej Rodziny (KDR) - lista partnerów
karty-duzej-rodziny-awers

Wyszukiwanie partnerów Karty Dużej Rodziny dostępne pod adresem empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr

 
2019-03-11 Dyżur pracownika PODR
podr

Dyżur pracownika Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w świetlicy wiejskiej w Krzywym Kole w każdy poniedziałek w godz. 9:00-13:00. Pomoc w wypełnianiu wniosków odpłatna.

 
2019-03-08 Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią
pir

Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią dotyczy sytuacji, gdy zdrowe zwierzę, np. świnia, owca, koza, krowa, czy koń, ulegnie wypadkowi, np. złamie kończynę, kręgosłup, lub też ulegnie innemu urazowi, który uniemożliwia mu naturalne poruszanie się i tym samym transport do rzeźni. W takiej sytuacji istnieje możliwość uratowania wartości rzeźnej zwierzęcia. Czytaj więcej na temat uboju zwierząt

 
2019-03-05 "Dzielnicowy bliżej nas" - poznaj swojego dzielnicowego
dzielnicowy

Głównym założeniem programu jest ułatwienie kontaktu dzielnicowego z mieszkańcami. Do tej pory tak zwani „funkcjonariusze pierwszego kontaktu” często musieli wykonywać zadania policjantów służby prewencyjnej, przez co nie mieli czasu na to, aby zainteresować się sprawami mieszkańców. Program to pierwsza tak kompleksowa zmiana w podejściu do służby dzielnicowych.

Dzielnicowy - Gmina Suchy Dąb - sierż. szt. Grzegorz Kucharski, tel. 571 335 241, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 
2019-02-21 Zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli

herb_100x100

Szanowni Mieszkańcy! Urząd Gminy w Suchym Dębie informuje, że zgodnie z Ustawą o ochronie zwierząt:
Zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna 1)

Kto narusza powyższy zakaz podlega karze aresztu, albo grzywny. W razie popełnienia wykroczenia, można orzec nawiązkę w wysokości do 1 000,00 zł 2)  

Psy wałęsające się po okolicy zostaną odłowione na koszt właścicieli 3)

1) art. 10a pkt 3
2) art. 37 pkt 1 i 4
3) art. 33a ust. 3 pkt 2

 
2019-02-07 Karta Dużej Rodziny - zmiany
KDZ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Dębie informuje, z dniem 1 stycznie 2019 r. weszły zmiany dotyczące Karty Dużej Rodziny. Od Nowego Roku karta przysługuje rodzicom, którzy mają lub w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci – bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku.

W związku z powyższym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Suchym Dębie oraz na stronie internetowej dostępne są aktualne wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

Więcej na: https://www.gov.pl/web/rodzina/dokumenty-potrzebne-do-zlozenia-wniosku 

 
2019-01-17 Usługa opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb)
ecol-unicon Uruchomiliśmy usługę opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) na terenie gmin Suchy Dąb / Cedry Wielkie w cenie 180 zł brutto za 1 kurs. Usługa będzie wykonywana pojazdem posiadającym zbiornik o pojemności 10 m3. Wywozy będą realizowane w dniach roboczych. W celu umówienia wywozu prosimy o kontakt w godzinach 8-18 pod numerem telefonu 798 556 688.
 
2018-10-17 Opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej
herb_100x100

Uprzejmie informuję, iż zgodnie z art. 269 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017, poz. 1566 z późn. zm.) od dnia 1 stycznia 2018 r.; osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

- właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,

- posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,

- użytkownikami wieczystymi gruntów,

- posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego

podlegają Opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych  w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej. Czytaj więcej na temat opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

 
2018-10-11 Grabiny-Zameczek: podłączenie do kanalizacji
ecol-unicon

W związku z zakończeniem inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabiny-Zameczek można dokonywać podłączeń do kanalizacji. Wniosek do wypełnienia i szczegółowe informacje uzyskacie Państwo w Punkcie Obsługi Klienta w Suchym Dębie (tel. 58 683 91 96 wew. 3).

Pobierz wniosek o podłączenie do sieci sanitarnej

 
2018-09-19 Nabór wniosków w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze
wfosigw

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze (dalej: Program)

Cel Programu
Poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzącej z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Przejdź do strony ogłoszenia o naborze - Czyste Powietrze

 
2018-08-14 Stawki za dostawę wody i odprowadzanie ścieków na terenie gminy Suchy Dąb obowiązujące od 16 sierpnia 2018 r.
ecol-unicon

Ecol-Unicon Sp. z o.o. informuje odbiorców usług, że z dniem 16.08.2018 r. na podstawie Decyzji GD.RET.070/259/D2/2018.KC wydanej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie dnia 3 sierpnia 2018 r oraz uchwały Rady Gminy Suchy Dąb Nr 0007.XLIII.281.2018 z dnia 26 lipca 2018 r. ulega zmianie stawka za wodę i odbiór ścieków na terenie gminy Suchy Dąb:

Cena za dostawę wody:
- cena brutto zł/m3 – 3,54 zł (z VATem)

Cena za odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej:
- cena brutto zł/m3 – 8,64 zł (z VATem)

Cena za odprowadzenie ścieków do punktu zlewnego na oczyszczalni ścieków w Suchym Dębie:
- cena brutto zł/m3 – 5,40 zł (z VATem)

 
2018-08-13 Uwaga! Zmiany w wymogach stosowania i przechowywania nawozów!
podr

Kontrole obejmą gospodarstwa o powierzchni powyżej 10 ha użytków rolnych i/lub prowadzące produkcję zwierzęcą!

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” zostało opublikowane w dniu 12 lipca 2018 r. w Dzienniku Ustaw poz. 1391) i weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Czytaj więcej na temat zmian w wymogach stosowania i przechowywania nawozów

 
2018-07-30 Formy pomocy ze środków krajowych dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w tym suszy
herb_100x100

Producenci rolni poszkodowani w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych takich jak susza, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, poza odszkodowaniami z zakładów ubezpieczeń, mogą ubiegać się w ramach obowiązujących przepisów o:

1) kredyt preferencyjny zarówno obrotowy na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej jak i na odtworzenie środków trwałych

2) udzielenie przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, na indywidualny wniosek rolnika, pomocy w opłaceniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne oraz regulowaniu zaległości z tego tytułu w formie odroczenia terminu płatności składek i rozłożenia ich na dogodne raty, a także umorzenie w całości lub w części bieżących składek

3) zastosowanie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa odroczenia i rozłożenia na raty płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz ulg w opłatach czynszu, a także umorzenia raty płatności czynszu z tytułu umów dzierżawy, na indywidualny wniosek producenta rolnego

4) udzielenie przez wójta ulg w podatku rolnym, na indywidualny wniosek producenta rolnego.

Czytaj więcej na temat formy pomocy ze środków krajowych dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w tym suszy

 
2017-07-17 Ograniczenia w wycince drzew
herb_100x100

Od 17 czerwca 2017 r. w ustawie o ochronie przyrody wprowadzono zmiany ograniczające możliwość wycinki drzew przez właścicieli - osoby fizyczne. Od 1 stycznia 2017 r. przepisy umożliwiały taką wycinkę bez konieczności dopełniania formalności - o ile dotyczyła ona drzew lub krzewów rosnących na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i usuwanych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zmiana ustawy przywraca między innymi prawną ochronę drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. W przypadku, o którym mowa wyżej, właściciel nieruchomości od 17 czerwca br. obowiązany jest dokonać zgłoszenia do właściwego organu. Czytaj więcej na temat ograniczeń w wycince drzew

 
2017-04-12 Lampa nie działa? Linia energetyczna zerwana? Zgłoś to
ENERGA-oswietlenie

Wszelkie problemy z oświetleniem można zgłaszać bezpośrednio do Energa - oświetlenie pod nr tel. 801 800 103.

Poważniejsze sprawy, np. zerwana linia energetyczna pod nr tel. 991

 
2016-08-24 Opłaty za korzystanie ze środowiska
woj-pom

Pod adresem: www.bip.pomorskie.eu/Article/id,145.html znajdują się uregulowania prawne w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska.

Podana strona zawiera między innymi szczegółowe informacje dotyczące obowiązujących aktów prawnych, wysokości stawek opłat, terminy składania wykazów i wnoszenia należnych opłat oraz wzorów wykazów.
Obowiązek opłatowy obejmujący m.in. złożenie wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska, wykorzystane do ustalenia wysokości opłat oraz o wysokości należnych opłat oraz uiszczenie należnej opłaty, dotyczy podmiotów korzystających ze środowiska, którymi zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Środowiska (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 672) są:

 1. Przedsiębiorca oraz przedsiębiorca zagraniczny prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej, a także osoba prowadząca działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego.
 2. Jednostka organizacyjna nie będąca przedsiębiorcą w rozumienia ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (m.in. jednostka samorządu terytorialnego, jednostki budżetowe: szkoły, przedszkola, urzędy, samorządowe zakłady budżetowe; fundacje, stowarzyszenia; instytucje kultury, SPZOZ-y)
 3. Osoba fizyczna nie będąca podmiotem, o którym mowa w pkt. 1, korzystająca ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia.
 

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 96
«pierwszapoprzednia12następnaostatnia»

Strona 1 z 2

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z Polityką prywatności.

Akceptuję cookies z tej witryny